Slijk-Ewijk kent een rijk verenigingsleven. De meeste verenigingen hebben onderdak in het Dorpshuis Beatrix.
 

Carnavalsvereniging De Waalkanters

Gymvereniging ONA

Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk e.o.

Informatie over onderstaande verenigingen is te vinden op de website van Dorpshuis Beatrix.
 

Biljartvereniging Beatrix
Damvereniging DJZ
Het Eerste Betuwse Wijngilde
Oranjevereniging Beatrix
Seniorensoos
Sint Nicolaascomité

 

Dorpshuis Beatrix