Foto's van de onthulling van het informatiebord op de dijk staan online! Zie hier: Het dorp in beeld

Slijk-Ewijk en Loenen zijn dorpen in de gemeente Overbetuwe.

De dorpen hebben een gezamenlijke Dorpsraad. Stichting Dorpsraad Slijk-Ewijk/Loenen bestaat uit vrijwilligers, woonachtig in Slijk/Ewijk of Loenen, die zich betrokken voelen bij (de leefbaarheid van) het dorp en het behoud van het dorpskarakter.

De dorpsraad onderhoudt contacten met de gemeente, organisaties, verenigingen, de pers en vanzelfsprekend met de bewoners van het dorp Slijk-Ewijk en Loenen over uiteenlopende onderwerpen, afhankelijk van wat er speelt op het moment. Deze website staat onder beheer van de Dorpsraad

Wie zijn de vrijwilligers in de Dorpsraad?
Voorzitter: Joost Lindner
Secretaris-penningmeester:
Lid: Jos van Doorn
Lid : Zeno van Doorn
Lid : Mariette Hebinck